top of page

Thiên Băng Trụ = Khuếch Đại Năng Lượng & Tăng Tốc Độ Thu Hút

 

  • Nếu bạn đang muốn hấp dẫn một mục tiêu hay mong ước nào đó và cảm thấy cần thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ thì Thiên Băng Trụ sẽ giúp khuếch đại năng lượng sẵn có của bạn lên nhiều lần.
  • Thiên Băng Trụ khuếch đại năng lượng từ người sử dụng và từ những viên đá năng lượng xung quanh lên nhiều lần. Đem lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp thu hút những khao khát và mong muốn của bạn nhanh chóng hơn.

 

Size: 5-10cm

Số lượng: 1 trụ

Thiên Băng Trụ