top of page

“Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được.”

Người chơi hệ đá để mặc cho phép thuật của mình tuôn chảy, tin tưởng vào vũ trụ và để cho khả năng cầu may kiểm soát mọi thứ. Cô không hề có kế hoạch hay lịch