top of page

“Ta là chủ nhân vận mệnh ta, ta là Đấng Sáng Tạo cuộc đời mình.”

Niềm tin có thể bị phá vỡ bằng nhiều cách. Khi có được thứ không phải dành cho ta, ta sẽ cư xử theo kiểu trái ngược với sự thật. Bởi vì đồng thanh tương ứng, nên việc thể hiện năng lượng giả dối sẽ thu hút thứ tương tự và tạo thêm cái xấu trên thế giới này. Bất kể ta tạo nên điều gì là phải có trách nhiệm với điều đó.


Comments


bottom of page