top of page

Tự tin đi theo con đường mình mơ ước. Sống một cuộc đời mà bạn tưởng tượng ra.

Hãy để cho người khác dẫn dắt bạn. Sức mạnh của bạn nằm ở những cử chỉ nhỏ, sự hiểu biết mềm mỏng và sự từ bỏ có ý thức. Bằng việc nới lỏng dây cương, bạn sẽ nhận thấy được bản thân có thể dễ dàng đến gần hơn với những điều bạn mong muốn. Cho phép người khác nói bạn nghe họ là ai, và họ có thể làm gì cho bạn nếu họ được bạn cho phép nói về bản thân. Từ đó bạn sẽ ngạc nhiên với những điều tốt đẹp mình nhận được.Commentaires


bottom of page