top of page

Sự phi lý, vượt mọi giới hạn và khuôn mẫu sẽ đưa bạn vươn tới những đỉnh cao quyền lực & vinh quang.

Trong trò chơi quyền lực, những người kết nối với bạn giữ vai trò quan trọng vì vậy hãy tạo những kết nối thích hợp, suy nghĩ tích cực & hướng tới sự thịnh vượng và vui vẻ.


Comentários


bottom of page