top of page

Sự bắt đầu của những tình cảm mới. Hãy đón nhận, nhưng đừng ngây ngô.

Khi tâm hồn nhận thấy mối liên hệ và khoảng cách giữa họ có vẻ toát ra năng lượng tích cực. Đồng thanh tương ứng và vì thế điều này có khả năng dẫn đến tình yêu hoặc mối quan hệ sâu sắc khác.


bottom of page