top of page

Những người sáng suốt nhất luôn tự theo con đường bản thân vạch ra.

Sự trù phú về cả tinh thần lẫn vật chất đang bắt đầu tuôn chảy trong con người bạn. Xin chúc mừng. Sức tập trung và cam kết để hoàn thành công việc đang được trả công xứng đáng. Hãy đừng ngần ngại chia sẻ kho tàng tri thức mà bạn đã tích trữ được với những người đang thật sự cần bạn giúp sức. Vòng xoay của chuyến hành trình giờ đã hoàn tất. Hãy tiếp tục lắng nghe và hành động khi một chuyến đi mới lại bắt đầu, và nhớ tận dụng nền móng của sự thành công và tri thức bạn tạo dựng được để xây dựng cái mới một cách nhanh hơn và vững chắc hơn.


Commentaires


bottom of page