top of page

Linh hồn của bạn có bị phân mảnh?


Linh hồn của bạn có bị phân mảnh?

Khi linh hồn có những trải nghiệm mãnh liệt trong các thế giới thấp hơn, một phần của linh hồn thường bị hấp dẫn vào các trải nghiệm này và trở nên dính mắc về mặt tình cảm và về mặt năng lượng.


Nếu có rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, một phần năng lượng linh hồn bạn bị hút vào trải nghiệm đó, cũng như bị hút vào không gian và thời gian nơi mà trải nghiệm đó xảy ra, cũng như bị hút vào bất kỳ sinh mệnh nào hoặc đối tượng nào là một phần của trải nhiệm đó.


Các bạn có một bài hát nối tiếng được gọi là, “Tôi Đã Để Trái Tim Mình ở San Francisco”. Đối với một số người nó có thể là một trong những “bản tình ca ngớ ngẩn”, những nó minh họa cho cái mà chúng tôi đang nói ở đây. Nếu các bạn đã có một tình yêu mãnh liệt ở thành phố đó, các bạn có thể đã để lại một vài mảnh hồn của bạn ở đó, trong người yêu của bạn, và trong những nơi chốn mà bạn và người yêu của bạn gặp gỡ nhau và đã có những cảm xúc mạnh mẽ. Khi các bạn nghe những bài hát nào đó, các bạn có thể nghĩ về những nơi nào đó. Trong khi bài hát có thể chỉ là một sự kích hoạt tâm trí, nó có thể mở ra một “cổng” vào những mảnh hồn của các bạn mà đã rời đi trong quá khứ.


Khi các bạn mơ về những nơi chốn nào đó hết lần này đến lần khác với sự rõ ràng đầy sống động, thì có khả năng là các bạn có các mảnh hồn của mình ở những nơi chốn đó, đặc biệt nếu việc nghĩ về những nơi chốn đó khơi dậy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Nó không chỉ là những ký ức mãnh mẽ hay việc hồi tưởng cảm xúc, chúng là những ràng buộc về năng lượng.


Các bạn có thể đã nghe thành ngữ, “Sợ hãi về tương lai sẽ mang những trải nghiệm sợ hãi đến với bạn”. Khi các bạn nghiên cứu với các khả năng “có thể xảy ra”, linh hồn bạn kéo dài bản thân nó vào những dòng thời gian thay thế này được hình thành bằng cách tập trung năng lượng trong các hướng cụ thể. Nếu đủ sự mãnh liệt của nỗi lo lắng và sự khó chịu về một kết quả cụ thể, thì các bạn đang tiếp sinh lực cho kết quả đó và làm cho nó trở thành có thể.


Như vậy hầu hết linh hồn đang trải nghiệm đời sống Trái đất đang bị phân mảnh (đang dính mắc ở đâu đó) ở những mức độ khác nhau.

Comments


bottom of page