top of page

Giàu có không phải từ sự thừa mứa của cải trên thế gian mà từ một tâm hồn mãn nguyện.

Ở một khía cạnh khác, năng lượng của Citrine biểu hiện vòng tròn thiêng liêng của các cung hoàng đạo, biểu tượng của sự toàn vẹn và hiện thực hóa bản thân. Với sự xuất hiện của năng lượng Citrien, vô thức của cá nhân dẫn dắt họ tham gia, hợp tác, và được thế giới chấp nhận. Trực giác được kích hoạt & báo trước một thời điểm khi linh hồn trở nên rõ ràng trong thế giới, không tách rời khỏi nó.


Comments


bottom of page