top of page

“Giàu có chính là khả năng để trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn.”

Để đạt được bất kỳ điều gì, dù là mầu nhiệm hoặc mơ ước, cần có tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu và tập hợp những nguồn lực cần thiết. Người sử dụng thạch anh cần tập trung tư tưởng và ý chí của họ vào kết quả mong muốn. Ánh nhìn sâu thẳm của bạn là việc tìm kiếm sự kết nối bản thân với năng lượng Vũ Trụ.


Comments


bottom of page