top of page

CÁCH SỐNG TRONG HIỆN TẠI

Tất cả đều do nhân quả, Vì đã từng gieo nên hôm nay mới có gặp gỡ ... Vị trà đắng hay ngọt là do người biết thưởng thức , Đến, đi nhẹ nhàng là do lòng người độ lượng đến đâu, thanh bạch thế nào ...? Vì vậy, Hãy trân trọng ngày hôm nay, Ngày mai lại là ngày mới rồi ...!!