top of page

CÁCH CHUYỂN HOÁ TÂM

  1. Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt.

  2. Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt.

  3. Chân thật không mệt, giả dối mới mệt.

  4. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt.