top of page

BẢN NGÃ CÓ BAO NHIÊU TẦNG?

Có ba tầng của bản ngã.