top of page

“Bạn sẽ chẳng vượt được đại dương nếu không đủ quyết tâm rời bờ biển.” – Christopher Columbus

Người yêu thích thạch anh tím có mọi dụng cụ trong tay, đã tạo nên không gian thần thánh của nàng và hiểu rõ mình hy vọng đạt được điều gì. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi và một vài ý định quan trọng, nàng như thoát khỏi sự thay đổi trong cuộc đời và trong thế giới.


Comments


bottom of page