top of page

5 cách giúp tăng tần số rung động-Yếu tố quyết định Luật Hấp Dẫn.

Tần số rung động có ảnh hưởng gì đến bạn?

Hầu như tất những người thức tỉnh tâm linh đều hướng đến các cảnh giới cao hơn của ý thức. Theo nghiên cứu của, Tiến sĩ David Hawkins, ông thậm chí đã định lượng hóa các rung động của các trạng thái khác nhau để tạo ra một bảng sơ đồ trực quan về tần số rung động của con người.