top of page

ÂM THANH CỦA NHỮNG KHOẢNG LẶNG

Có một vị giáo sư, ông ấy tự ra luật cho bả