top of page

ÂM THANH CỦA NHỮNG KHOẢNG LẶNG

Có một vị giáo sư, ông ấy tự ra luật cho bản thân rằng ông ấy sẽ tham dự mọi buổi nói chuyện của tôi, kể cả phải hủy những cuộc hẹn quan trọng đi chăng nữa.

Ông ấy luôn có mặt trong mọi buổi nói chuyện của tôi dù tôi chỉ là một sinh viên.

Tôi hỏi ông ấy: "Thầy là một sử gia lớn, vậy mà..."

Ông ấy đáp: "Tôi yêu những khoảng lặng trong các bài nói của cậu. Những khoảng lặng đó cho thấy rằng những gì cậu nói hoàn toàn không được chuẩn bị trước, rằng cậu không phải là cái máy phát. Giống như cậu chờ đợi Thượng đế và nếu Thượng đế đang bận thì còn có thể làm gì? Thế là cậu chờ đợi trong im lặng và khiến mọi người phải đợi. Thế rồi khi Thượng đế nói, cậu nói. Khi Ngài im lặng, cậu cũng im lặng."

Khoảng lặng còn quan trọng hơn bản thân từ ngữ vì từ ngữ có thể bị bóp méo bởi tâm trí nhưng khoảng lặng thì không. Và nếu các bạn có thể hiểu được khoảng lặng, vậy thì bạn có thể hiểu thông điệp của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng là bằng chứng cho sự hiện diện của những điều thiêng liêng.

OshoCommenti


bottom of page