top of page

Ánh sáng chói lọi của Mặt trời, là người nắm giữ dây cương của luật lệ mới...

Ánh vàng rực rỡ như mặt trời của người mang năng lượng thạch anh vàng bên mình sẽ luôn có được sự tích cực, tự tin và cởi mở để có thể tiếp nhận hỗ trợ và phản hồi trở nên khả thi. Ở mức độ sấm truyền, lá bài cho thấy một giai đoạn của sự sáng tạo và sự phát triển cá nhân vì những trở ngại trong quá khứ đã bị loại bỏ.

Đồng thời cũng cho thấy sự lạc quan, sức sống và nguồn khích lệ, loan báo sự khởi đầu của nhận thức và sự hợp nhất của những gì đã qua.


Comments


bottom of page